Magyar Williams Szindróma Társaság

A társaságot 1999 elején érintett szülők alapították, az ÉFOÉSZ, és támogató szakemberek segítségével. Célunk az országban nagyrészt ellátatlan Williams szindrómás gyermekek, fiatalok és családjaik teljes körű megsegítése, érdekeik képviselete, védelme, és szolgálata, társadalomba történő integrációjának elősegítése. Szeretnénk, hogy e krónikus betegek a számukra potenciálisan legmagasabb elérhető szinten élhessenek, hogy társadalmilag elfogadottá és önálló életvitelre képessé váljanak és így beilleszkedhessenek a társadalomba. 

Tevékenységünk az egész ország, sőt a környező országok magyar lakta területeire is kiterjed.

Tevékenységeink:
Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitáció keretében:
-    komplex diagnosztikai és gondozási háttért biztosítunk budapesti és vidéki orvosi egyetemekkel,
-    rehabilitációs táborokat szervezünk,
-    részt veszünk a WS szakmai irányelvek befogadtatásában.

Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén:
-    heti rendszeres fejlesztő foglalkozásokat (zenés torna, speciális úszás, zene- és drámaterápia, stb.),
-    nyári fejlesztő családi táborokat szervezünk,
-    együttműködést folytatunk gimnáziumokkal, egyetemekkel,
-    konferenciákat, média és sajtókampányokat szervezünk,
-    üzemeltetünk levelező rendszert, honlapokat, Facebook oldalakat, YouTube csatornát, stb.
Szociális tevékenység, családsegítés területén fontosnak tartjuk:
-    az önálló életvitelt támogató programok megvalósítását
Tudományos tevékenység, kutatás területén:
-    a szakemberek munkájának segítését,
-    konferenciákon részvételt,
-    nemzetközi kapcsolatok ápolását
 

Székhely:
1089 Budapest, Orczy út 2.
Telefonszám:
+36 1 788 3881
Fax:
+36 1 314 6664
Képviselő:
Pogányné Bojtor Zsuzsanna
Képviseltek száma:
200-1500 fő